Bredband & TV

Bredband

Idagsläget levereras bredband via fiber till lägenheterna på Södergatan. Övriga lägenheter kan hyresgästen själv välja operatör på.

TV

TV levereras av Yngves Elektronik AB enligt kanallistan. Önskas fler kanaler, kan Yngves Elektronik kontaktas.

Yngves Elektronik AB-kanaler som ingår:

SVT 1
SVT 2
TV 3
TV 4
Kanal 5
TV 6
TV 7
SVT 24
SVT Barn o. Kunskapskanalen
TV 4 Fakta
TV 8
TV 4 Film
Eurosport Nordic
TV 4 Sport
MTV Nordic
Kanal 9
TV 10
Discovery Channel
Animal Planet
Kanal 10 (Levereras av Smyrna)